Reincarcare electronica

TERMENI ŞI CONDIŢII


Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor/serviciilor vizualizate pe site-ul www.epin.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

www.epin.ro este administrat de SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL cu sediul în str Costin Georgian nr 5, Sector 2, Bucureşti şi punct de lucru în MĂGURA VULTURULUI, NR. 73, SECTOR 2, BUCUREŞTI, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/2912/22.02.2006, CUI RO18408429.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări ale site-ului www.epin.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteti citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.epin.ro, trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe website-ul nostru, respectiv cele solicitate pe pagina de achiziţie.

În utilizarea serviciului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră.

În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preţ şi modalităţi de plată:

Preturile prezentate includ TVA (in cota legala).

Preţul de achiziţie prezentat pe site la momentul achiziţiei este preţul final de vânzare.

Plata produselor se efectuează prin credit/debit card la plasarea comenzii online.

Sunt acceptate cardurile sub mărcile VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD şi MAESTRO eliberate de băncile din România. Acest mod de plată nu presupune nici un comision suplimentar. În momentul plăţii pentru asigurarea protecţiei tranzacţiilor, transmiterea datelor confidenţiale se face direct prin intermediul procesatorului de plăţi catre bancă, folosindu-se un certificat SSL. Informaţiile de plată nu sunt în nici un moment stocate pe serverele ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL. Banca şi procesatorul de plăţi sunt singurele instituţii care intră în contact cu informaţiile de plată, iar aceştia oferă o garanţie totală.

Tranzacţiile sunt limitate la suma de 50 euro / zi / client / număr de telefon. Un client nu va putea reîncărca numărul său de telefon ori mai multe numere de telefon în decursul unei zile decat în cazul în care valoarea tranzacţiei sau tranzacţiilor va fi mai mică de 50 euro. De asemenea acelaşi card bancar va putea fi folosit pentru a achita comenzile emise de pe mai multe conturi de client în cursul unei zile decat cu respectarea limitei de 50 euro.

Informaţii privitoare la livrare:

Livrarea produselor/serviciilor achiziţionate se efectuează în 2 etape. Iniţial se plasează comanda, apoi se procesează plata de către procesator şi bancă. Imediat dupa parcurgerea celor 2 etape produsul/serviciul achiziţionat este disponibil utilizatorului. În cazul unor defecţiuni ori probleme tehnice livrarea produsului poate fi întârziată pe durata necesară remedierii acestora.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.epin.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.epin.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor in vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de email office@epin.ro.

Responsabilităţi privind produsele

SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor/serviciilor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor/serviciilor achiziţionate de pe siteul www.epin.ro nu se poate efectua, în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitaţi secţiunea "Returnare produs".

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor/serviciilor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL. În cazul unor eventuale conflicte între SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de instanţa competentă de la sediul SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL, în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.epin.ro.

POLITICA DE RETUR

Conform dispoziţiilor Ordonanţei de Guvern nr.130/2000, privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, anumite produse şi servicii se pot returna de către utilizatori în condiţiile prevăzute de lege în termen de 10 zile lucrătoare de la:

a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;

b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului;

Prin contract la distanţă se înţelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.

Dreptul de renunţare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

Conform dispoziţiilor Ordonanţei nr. 130/2000, consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile (consumatorul şi comerciantul) au convenit altfel:

a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare;

b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;

c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;

d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care aceste înregistrări sau programe informatice au fost desigilate de către consumator;

e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor magazin;

f) contracte de servicii de pariuri sau loterii;

Raportat la prevederile anterior enunţate, având în vedere că executarea contractului este imediată, la plasarea comenzii, iar produsul disponibil consumatorului la acelaşi moment, PRODUSELE/SERVICIILE ACHIZIŢIONATE DE PE SITE-UL WWW.EPIN.RO NU SUNT SUPUSE POLITICII DE RETURNARE.

Pentru orice detalii sau neclarităţi vă rugăm să ne contactaţi pe email sau la unul din numerele de telefon afişate pe www.epin.ro.