Reincarcare electronica

TERMENI ŞI CONDIŢII


Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor/serviciilor vizualizate pe site-ul www.epin.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

www.epin.ro este administrat de SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL cu sediul în str Măgura Vulturului nr 58, camera E 210, Etaj 2, Sector 2, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/2912/22.02.2006, CUI RO18408429.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări ale site-ului www.epin.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteti citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.epin.ro, trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe website-ul nostru, respectiv cele solicitate pe pagina de achiziţie.

În utilizarea serviciului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră.

În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preţ şi modalităţi de plată:

Prețurile prezentate includ TVA (în cotă legală).

Preţul de achiziţie prezentat pe site la momentul achiziţiei este preţul final de vânzare.

Plata produselor se efectuează prin credit/debit card la plasarea comenzii online.

Sunt acceptate cardurile sub mărcile VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD şi MAESTRO eliberate de băncile din România. Acest mod de plată nu presupune nici un comision suplimentar. În momentul plăţii, pentru asigurarea protecţiei tranzacţiilor, transmiterea datelor confidenţiale se face direct prin intermediul procesatorului de plăţi catre bancă, folosindu-se un certificat SSL. Informaţiile de plată nu sunt în nici un moment stocate pe serverele ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL. Banca şi procesatorul de plăţi sunt singurele instituţii care intră în contact cu informaţiile de plată, iar aceştia oferă o garanţie totală.

Tranzacţiile sunt limitate la suma de 50 euro / zi / client / număr de telefon. Un client nu va putea reîncărca numărul său de telefon ori mai multe numere de telefon în decursul unei zile decat în cazul în care valoarea tranzacţiei sau tranzacţiilor va fi mai mică de 50 euro. De asemenea acelaşi card bancar va putea fi folosit pentru a achita comenzile emise de pe mai multe conturi de client în cursul unei zile decat cu respectarea limitei de 50 euro.

Informaţii privitoare la livrare:

Livrarea produselor/serviciilor achiziţionate se efectuează în 2 etape. Iniţial se plasează comanda, apoi se procesează plata de către procesator şi bancă. Imediat după parcurgerea celor 2 etape produsul/serviciul achiziţionat este disponibil utilizatorului. În cazul unor defecţiuni ori probleme tehnice livrarea produsului poate fi întârziată pe durata necesară remedierii acestora.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.epin.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.epin.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor in vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de email office@epin.ro.

Responsabilităţi privind produsele

SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor/serviciilor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor/serviciilor achiziţionate de pe siteul www.epin.ro nu este posibilă, în conformitate cu dispoziţiile OG 34/2014.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor/serviciilor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL. În cazul unor eventuale conflicte între SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de instanţa competentă de la sediul SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL, în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.epin.ro.

POLITICA DE RETUR

Prin plasarea unei comenzi utilizatorul își dă acordul și confirmă că a luat la cunoștință de termenii și condițiile de utilizare, astfel cum sunt descrise în prezentul document.

Prin plasarea unei comenzi între Utilizator și ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL ia naștere un contract la distanță, definit ca acel contract de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.

Prin consumator se înțelege persoana fizică ce beneficiază de serviciu, sens în care dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

În conformitate cu dispoziţiile OG 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele :

1. contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului și după ce acesta a confirmat că a luat la cunoştinţă de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului;

2. furnizarea de servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

3. furnizarea de servicii structurate după specificațiile prezentate de Utilizator sau personalizate în mod clar;

4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

Raportat la prevederile anterior enunţate, având în vedere că executarea contractului este imediată, la plasarea comenzii, iar produsul disponibil consumatorului la acelaşi moment, PRODUSELE/SERVICIILE ACHIZIŢIONATE DE PE SITE-UL WWW.EPIN.RO NU SUNT SUPUSE POLITICII DE RETURNARE.

Utilizatorul este responsabil pentru orice eroare în introducerea datelor necesare furnizării serviciului și nici o asemenea eroare nu poate fi imputată SC ECCO GROUP DEVELOPMENT SRL.

Tranzacțiile efectuate după înrolarea cu 3D Secure sunt considerate valabile și utilizatorul nu poate invoca faptul că au fost realizate de un terț.

Pentru orice detalii sau neclarităţi vă rugăm să ne contactaţi pe email sau la unul din numerele de telefon afişate pe www.epin.ro.