Reincarcare electronica

DATE PRIVATE


Având în vedere relația noastră comercială în desfășurare și ținând seama de dispozițiile legale nou aplicabile, ECCO GRUP DEVELOPEMENT SRL asigură respectarea prevederilor noului Regulament UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 2016/679 (RGPD), prevederi aplicabile în cadrul relației comerciale cu persoanele vizate.

Astfel, ținând seama de noile dispoziții de reglementare în materie de protecție a datelor, vă informăm că, în ceea ce privește implementarea relației dintre noi, putem prelucra date personale (număr de telefon, datele personale necesare în vederea facturării) pe care le furnizați în vederea accesării serviciilor oferite și plasarea și recepționarea comenzilor pe care le efectuați.

Vă asigurăm că prelucrarea acestor date personale va fi limitată la ceea ce este strict necesar pentru îndeplinirea contractului sau pentru îndeplinirea intereselor noastre legitime (cum ar fi divulgarea datelor personale în cadrul grupului nostru de companii, securitatea comercială sau prevenirea fraudei).

Menționăm că vom păstra datele personale numai atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare și nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva orice probleme s-ar ivi și de a respecta cerințele legale aplicabile. Aceasta înseamnă că datele personale ar putea fi păstrate pentru o perioadă rezonabilă după ultima interacțiune în cadrul acordului comercial.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise către o terță entitate (în afara uneia din societățile din grupul nostru comercial) și vor fi procesate doar în cadrul subscrisei.

Dacă aveți întrebări pe tema protecției datelor, am creat o adresă de e-mail dedicată rpd@epin.ro. De asemenea, ne puteți contacta pe orice alt canal de comunicare disponibil pe www.epin.ro.

Vă atenționăm, totodată, că plasarea unei comenzi ulterior datei de 25.05.2018 ori accesarea reprezintă acceptul dumneavoastră implicit în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Conform cerinţelor RGPD, SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este exclusiv de a finaliza tranzacția inițiată de client și acestea nu vor fi comunicate unui terț. Se vor colecta exclusiv datele strict necesare furnizării serviciului, conform formularului din pagina tranzacției.

Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru a furniza serviciul de reîncărcare electronică. Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizării acestui serviciu. Vă solicităm să nu oferiți date personale suplimentar celor prevăzute în pagina serviciului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate unui alt terț și nici nu vor fi trimise într-un alt stat din interiorul sau din afara UE.

Nu vă vom trimite oferte publicitare sau informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL.

Detaliile de plată necesare achiziționării serviciilor oferite nu sunt procesate de subscrisa și nici nu sunt aduse la cunoștința noastră, această operațiune fiind realizată de procesatorul de plăți în conformitate cu standardele de securitate impuse de emitenții instrumentelor de plată (carduri bancare) și cu respectarea prevederilor RGPD.

Conform RGPD, beneficiaţi de următoarele drepturi:

La rândul dumneavoastră aveți obligația de a furniza numai acele date ce vă sunt solicitate, să furnizați informații corecte, actualizate și complete raportat la serviciul pe care doriți să îl accesați și solicitările operatorului, să anuntați modificarea datelor cu caracter personal în vederea actualizării acestora.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura SC ECCO GROUP DEVELOPEMENT SRL în MĂGURA VULTURULUI, NR. 73, SECTOR 2, BUCUREȘTI sau la adresa de email rpd@epin.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei sau autorității de monitorizare.

Datele dumneavoastră sunt procesate și stocate în condiții de securitate atât din punct de vedere informatic cât și fizic. Accesul în sistemul informatizat al subscrisei se realizează pe baza de user și parolă, sistemul este protejat și securizat iar accesul este stocat într-un log general. Serverele pe care sunt stocate datele sunt instalate în spații distincte și fără acces publicului sau personalului fără atribuții. Copierea bazei de date nu este posibilă.

La datele dumneavoastră vor avea acces doar persoanele cu atribuții în domeniu din cadrul SC ECCO GRUP DEVELOPEMENT SRL.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către instituțiile/entitățile abilitate conform Legii ori vor putea fi dezvăluite autorităților statului în cazul unor operațiuni de control.